CAUTĂ UN MEMBRU

PENTRU INTERESUL PUBLIC

CAUTĂ DOVADĂ LUCRARE

Motor de căutare dovezi în baza de date on-line a OAR.

ÎNSCRIEREA ÎN OAR

Formularul de înscriere on-line în rândul Membrilor Ordinului Arhitecţilor din România.

DE CE ESTE UTIL UN SISTEM INFORMATIC AL ACTIVITĂŢII ORDINULUI?

1

Pentru că ne eficientizează activitatea zilnică la nivel naţional, ne ajută să eliminăm operaţiuni birocratice consumatoare de timp şi permite în timp real livrarea de informaţii.

2

Deoarece ne pune în poziţia avantajoasă de a oferi date şi informaţii relevante despre construire şi arhitectură, prin datele agregate din cererile de dovadă de luare în evidenţa a proiectelor.

3

Fiindcă ne permite emiterea de solicitări pertinente şi obiectiv justificate în relaţie cu autorităţile publice, pentru o politică pentru arhitectura asumată.

4

Putem oferi astfel clientului din piaţa de servicii de arhitectură posibilitatea justă de a-şi cunoaşte mai bine arhitectul, de a alege un arhitect pe bază de competenţe şi de experienţă şi de a fi protejat de fraudă.

5

Astfel poate exista o verificare directă a dovezilor de luare în evidenţă emise de filiale, de catre autorităţile publice şi de către client, eliminându-se posibilitatea de fraudă.

SIOAR
PENTRU ARHITECT

SIOAR îți dă posibilitatea de a-ți expune, dacă dorești, profilul profesional într-un mod sintetic și accesibil.

SIOAR scurtează drumurile pe care trebuie să le faci pentru obținerea unor documente din partea filialei sau a Ordinului. Prin accesarea contului propriu se pot completa cereri pentru diferitele documente emise de OAR, iar odată documentul emis vei fi notificat că îți stă la dispoziție pentru download, ca document autentificat printr-un cod unic.

SIOAR crește eficiența timpului tău, reducând timpul necesar pentru birocrație.

SIOAR arhivează central toate operațiunile și îți dă acces la documentele proprii, fără ca tu să le mai duci grija.

SIOAR permite uploadarea de documente atunci când acest lucru este necesar.

SIOAR permite cererea și eliberarea dovezii de luare în evidență pe bază electronică, fără deplasări inutile.

SIOAR
PENTRU INTERESUL PUBLIC

SIOAR autentifică prin număr de cod unic toate dovezile de luare în evidentă prin el şi oferă astfel o transparentizare, în sensul responsabilitaţii faţă de interesul public pe care Ordinul o are.

SIOAR permite oricui să caute un arhitect în funcţie de profilul profesional şi de locaţia adresei profesionale.

SIOAR permite identificarea imobileleor pentru care s-a emis o dovadă de luare in evidenţă a proiectului pe hartă.

SIOAR permite identificarea, în funcţie de Proiectantul de specialitate trecut pe panoul de şantier, a arhitectilor angajati in firma respectiva, oferind o evidenţa pe care anexele la Legea nr. 50/1991 nu o conferă.

SIOAR permite oricui să verifice statusul profesional al unui arhitect conform TNA.

SIOAR
PENTRU OAR

Sistemul informatic este o platformă de management integrat a activitaţii Ordinului, printr-o soluţie software pentru modelarea principalelor fluxuri de lucru din cadrul Ordinului Arhitecţilor din România.

SIOAR permite tuturor filialelor Ordinului activitatea in cadrul aceluiaşi sistem, bazat pe aceleaşi date si formulare de introducere a datelor, garantând astfel comparabilitatea si consistenţa documentelor emise de Ordin pe intreg teritoriul României. SIOAR arhivează activitatea şi documentele emise prin el, astfel incât să poata fi găsite mai uşor, sa fie sigure şi să nu necesite spaţiu de depozitare.

SIOAR permite interogarea de date si generarea de rapoarte, putând astfel oferi o imagine în timp real a evoluţiei activităţii pe piaţa serviciilor de arhitectură, a numarului de arhitecţi, a investitiilor in planificare, a tipurilor de construcţii, a funcţiunilor şi a bugetelor alocate investiţiilor, toate raportat la unitaţile teritorial administrative predefinite.